IP آدرس چیست؟

IP آدرس چیست؟

در این بخش شما به صورت مختصر با شبکه ‍‍,انواع آن ,IP آدرس ها و انواع آن آشنا خواهید شد و به صورت ابتدای خواهید دانست که شبکه چیست ؟IP آدرس چی نقشی در شبکه دارد ؟

در قدم اول یک تعریف مختصر از شبکه داریم که عبارت از دو یا چند کمپیوتریکه با هم در ارتباط باشد اما از آنجایکه می دانیم امروز شبکه گسترش یافته و بهمان شکل دیروز باقی نمانده بنآ این تعریف جامع و بسنده نبوده بلکه نیاز به یک تعریف جامع دارد

شبکه

عبارت از مجموعه ای از وسایل برقی (روتر,سویچ,سرور ,کلاینت …..)بوده که به صورت فزیکی با هم  وصل و به صورت منطقی با هم کار کند.

انواع شبکه

به صورت اساسی دو نوع شبکه وجود دارد

  1. Local Area Network(LAN)شبکه کوچک محلی
  2. Wide Area Network(WAN)شبکه وسیع و کلی

شبکه کوچک محلی :

در این نوع شبکه چندین وسیله توسط یک switch , hub و یا wireless به هم وصل شده و تمام وسایل می تواند از منابع موجود در شبکه نظر به حدود و اختیارات شان استفاده کند و هم می تواند تمام فایل های خود را شریک کند  برای ارسال و دریافت یک فایل در بین وسایل موجود در یک شبکه ایکه دیتای آن از سویچ عبور می کند نیاز به داشتن یک آدرس است که از همان MAC آدرس استفاده صورت می گیرد
شبکه وسیع (wide area network):
در نوع دوم ـWAN که یک ساحه بزرگ را پوشش می دهد از  MAC آدرس استفاده نمی شود و اینجا وسایل و ساحه تحت پوشش با نوع اول فرق دارد چنانکه این شبکه از بهم پیوستن میلیون ها LAN که توسط روتر بهم وصل اند بوجود آمده بنآ برای ارسال و دریافت و یا برقراری ارتباط بین LAN ها در یک شبکه WAN از روتر استفاده می شود که همین روتر برای برقراری ارتباط بین دو یا چندین LAN   برای هر وسیله موجود در آن نیاز به IP آدرس دارد تا بتواند مبدآ و مقصد هر فایل ارسالی را دریافت کند
از آنجایکه شبکه جهانی انترنت پر کاربردترین شبکه ها در سطح جهان است و دنیای امروز دنیای ارتباطات است بنآ همه دوست دارد با جهان و تکنالوژی در ارتباط باشد و ایجاد ارتباط همگانی از طریق IP ممکن است

IPآدرس (Internet protocol)

یک پروتکل جهانی برای برقراری وارسال و دریافت فایل ها و دیتاها که به صورت منطقی در یک شبکه WAN کار کرده و به تمام وسایل موجود در یک شبکه انترنتی صد در صد باید IP داشته باشد و حتی می تواند چندین IP داشنه باشد

IPv4

این نسخه که خیلی قدیمی با ساختار ساده ۳۲بتی می باشد از سیستم دیسمل پیروی می کند یعنی سیستم (, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9در کل ۳۲بت آن برابر با ۴ اوکتیت ,که هر اوکتیت حداعظمی کنجایش 8 bit را دارد به همین دلیل است که ۳۲بتی می گویند هر اوکتیت توسط یک نقطه از هم جدا می شود مثال IPv4     192.168.11.10

حداکثر توانای این نسخه (4,294,967,296 (بوده که امروز 96%کاربران از آن استفاده می کند

IPv6

این نسخه کاملآ جدید IP آدرس است که تنها در کشورهای خیلی پیشرفته دنیا تا حدی تطبیق شده و 4%استفاده کننده گان انترنت از آن استفاده می کند این نسخه قابیت به مراتب بالاتر از IPv4 دارد که از سیستم هگزادیسیمل پیروی کرده (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F))و ۱۲۸بتی می باشد و قابلیت آن در حدی است که برای هر متر مربع زمین (۱۵۶۴)IP  آدرس داده می تواند نمایش IPv6 به شکل ذیل است

XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX

که هر X ان متناظراست  با نمایش یک بایت در مبنای شانزده بنابرین مثال های از IPv6می تواند به صورت ذیل باشد

EDF1:76CF:DA02:9801:EFA9:DB56:347A:43AB

 

منتظر نظرات سازنده شما هستم!

نسرین آزاد

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.