دیتابس (Database) چیست؟

دیتابس (Database) چیست؟

یک (Database)یا پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات سازمان یافته و ترتیب شده است.که دربردارنده طرح واره ها(Schemas)، جداول(Tables)، نمایش ها(Views)، گزارش ها(Reports)، دیدگاه ها(Queries)، و اشیاء دیگر است. داده ها به طور معمول باید در جنبه باشد طوریکه قابل پروسس باشند و سازماندهی و مودل سازی شوند.به طور کلی دیتابس مجموعه اطلاعات است که به طور منطقی با هم ارتباط دارند.

Data Base Management System چیست؟

یک سیستم مدیریت پایگاه داده (Data Base Management System) یک نرم افزار کاربردی کامپیوتر است که با کاربر سرکار دارد، بعضی برنامه های کاربردی دیگر، و خود پایگاه داده برای تصرف و تجزیه و تحلیل داده ها هستند. منظور اصلی از طرح DBMS ایجاد محدوده که تعریف(definition)، ایجاد(creation)، پرس و جو(querying)، به روز رسانی(update)، و مدیریت(administration) پایگاه های داده را به کاربر اجازه میدهد است. DBMS ها شناخته شده عبارتند ازMySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, SAP HANA, MemSQL و IBM DB2 هستند.

یک پایگاه داده(Database)به طور کلی در سراسر دی.بی.ام.اس.اس های مختلف قابل حمل نیست، اما DBMS های مختلف می تواند با استفاده از استانداردها مانند SQL و ODBC یا JDBC اجازه دهد که یک برنامه واحد برای کار با یک یا بیش از یک DBMS همکاری و کار کند . سیستم های مدیریت پایگاه داده(DBMS) اغلب با توجه به مدل پایگاه داده(Database) که آنها را پشتیبانی میتواند طبقه بندی میشوند؛ محبوب ترین سیستم های پایگاه داده از سال 1980میلادی که همه مدل رابطه ای را پشتیبانی و درخود داشت توسط زبان SQL به وجود آمده بود.گاهی اوقات یک DBMS آزادانه به عنوان “Database” معرفی میشود.

به طور رسمی یک “پایگاه داده” به مجموعه ای از داده های مرتبط و طریقه که داده سازمان دهی میشود اشاره دارد. که معمولا دسترسی به این اطلاعات توسط یک “سیستم مدیریت پایگاه داده” (DBMS)که متشکل از مجموعه نرم افزار های کامپیوتری است که اجازه می دهد تا کاربران ارتباط با یک یا چند پایگاه داده ها و دسترسی به تمام اطلاعات موجود در پایگاه داده را برقرار کند (درصوریتکه بعضی محدودیت ممکن است که دسترسی به بعضی داده های خاص را برای کاربر محدود سازد). DBMS توابع و فنکشن های زیادی را به دسترسی کاربر قرار میدهد که اجازه ورود، ذخیره سازی و بازیابی مقادیر زیادی از اطلاعات و فراهم کننده راهایی برای مدیریت که چگونه اطلاعات سازمان دهی میشود فراهم می کند.

با توجه به ارتباط نزدیک بین آنها، اصطلاح “پایگاه داده Database” اغلب برای اشاره به هر دو پایگاه داده و سیستم مدیریت پایگاه داده استفاده می شود.

DBMS ها موجود ارائه کننده توابع مختلف است که اجازه مدیریت یک پایگاه داده و داده های آنرا میدهد است که به چهار گروه عملکردی اصلی طبقه بندی سده است :

  • تعریف داده ها – ایجاد، اصلاح و حذف تعاریف که تعریف میکند سازمان داده را .
  • به روز رسانی – الحاق، اصلاح، و حذف داده های واقعی
    اداره – ثبت نام و نظارت بر کاربران، اجرای امنیت داده ها، نظارت بر عملکرد، حفظ تمامیت داده ها، برخورد با کنترل همزمانی، و بازیابی اطلاعات است که توسط برخی از رویداد های خراب مانند یک شکست غیر منتظره سیستم صورت میگرد قادر باشد.

 

ستاره حیدری

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.