نیاز‌های مطالعه مؤثر

نیاز‌های مطالعه مؤثر

شرایط و نیاز‌های اولیه لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسه مطالعه شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعف های اساسی بیشتر دانشآموزان به نحوهی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسب آمادگی های لازم، مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارت های شنا است. کسی که به مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

حتما بخوانید: اصول اساسی مطالعه

با در نظر گرفتن موارد زیر شما میتوانید مطالعه مفیدی داشته باشید و از مطالعه خویش برداشت خوبی داشته بیگیرید

مکان ثابت و آرام برای مطالعه خویش انتخاب نماید

دانشآموزان در خصوص مکان مطالعه عادت های متفاوتی دارند.یکی نیاز‌های مطالعه در منزل،پارک و کتابخانه های عمومی از رایج ترین مکان های مطالعه محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواهید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید.

بنابراین فضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضی ها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند. اگر هدف از این کار مطالعه گروهی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمان هایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود.

اگر میتوانید – و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعه توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغم فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای درس خواندن شک کنید.

نیاز‌های مطالعه مؤثر

از مطالعه‌ی که میکنید هدف داشته باشید

یکی از نیاز‌های مطالعه موثر ،مطالعه جدّی و توام با تمرکز در یک فضای ثابت و یکنواخت میباشد.

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد. یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایدهآل و انگیزهها ی شما برمیگردد .بعد دیگر آن به آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارت ها و ظرافت های لازم دربرنامه ریزی و به خصوص پیشبینی تغییرات به خرج دهید. یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامه شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن برنامه های دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید.

اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمت های بعدی صحبت خواهیم کرد.اما ____برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف دربارهی اهداف برنامه ها و پیشبینی های لازم. به عبارت دیگربا یک ذهن ابهام گرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعه های موفق داشت.اگر از پس خود برنمیآیید به مشاور مراجعه کنید.

نیاز‌های مطالعه مؤثر

آغاز هوشیارانه

ما در این جا برای بیداری و هوشیاری تعاریف متفاوتی رادرنظر میگیریم.هوشیاری یعنی داشتن یک آگاهی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری آگاهانه. بسیاری از دانشآموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هوشیاری لازم را ندارند. شایدبرای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کردهاید اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شده اید که اصلا نمیدانید چه میکنید! دچار حواسپرتی میشوید و یا مطالب را خوب درک نمیکنید.

مطالعه شما وقتی هوشیارانه است که شما از لحظه شروع مطالعه- و بعد در لحظه لحظه ادامه آن- بدانید که دارید چه میکنید و کاملا کنترل ارادی بر رفتار خود داشته باشید.چگونه میتوان مطالعه را هو.شیارانه آغاز کرد؟وضو بگیرید، نیت کنید،برای یکی دو دقیقه چشمان خود را ببندید و افکارتان را بر روی کاری که میخواهید انجام دهید متمرکز سازید،یک تذکر آمرانه و جلب توجه کننده به خودتان بدهید- مثلا با صدای بلند به خود دستور بدهید که من در این لحظه با آمادگی کامل میخواهم مطالعه این قسمت از کتاب را شروع کنم-،یک علامت یا رمز بخصوص را برای خود تعیین کنید و…

تمرین خودآگاهی و تقویت هوشیاری،کیفیت آغاز و ادامه مطالعه را افزایش خواهد داد.

نتیجه گیری

  1. برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.
  2.  باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.
  3.  تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامهی مطالعه را افزایش خواهد داد.

برای بلند بردن سطح دانش و اطلاعات خویش رجوع را دنبال کنید

دیدار علی تابان

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.