نگاهی کوتاهی به تاریخچه و نسل های کمپیوتر از اختراع تا امروز.

نگاهی کوتاهی به تاریخچه و نسل های کمپیوتر از اختراع تا امروز.

تعریف :

نام کمپیوتر(Computer) از کلمه از (Compute) ؛ یعنی حساب کردن گرفته شده است که از آن کلمه کمپیوتر (Computer)  به معنی حساب کنند میباشد.در اوایل کمپیوتر برای حل مسایل حسابی کار گرفته میشد و از همین سبب بنام کمپیوتریا حساب کننده یاد می شود و به تدریج علم کمپیوتر  بطورغیر قابل ملاحظه پیشرفت کرد که امروزه می توان گفت که در تمام عرصه زندگی مورد استفاده قرار میگیرد. و حالا می توان از کمپیوتر یک تعریف دیگری داشت.

کمپیوتر یک ماشین الکترونیکی است که معلومات اولیه (Data) داده شده را تحت پراسس قرار داده طبق پروگرامهای از قبل داده شده معلومات اولیه را تحلیل و تجزیه نموده و نتایج  مطلوبه را به سرعت و دقت ارئه و یا حفظ می نماید.

نکات مهم دیگر کمپیوتر:

 • کمپیوتر یگ ماشین الگترونیکی است.
 • کمپیوترهر نوع معلومات اولیه که قابلیت تبدیل شدن به اطلاعات رقمی (Digital ) را داشته باشد قبول و پراسس میکند.
 • کمپیوتر ماشین است که قابلیت پروگرام کردن را دارد.
 • کمپیوتر ماشین منطقی است که قابلیت تحلیل و تجزیه معلومات اولیه را دارد.
 • کمپیوتر مسایل را به سرعت و دقت حل مینماید.
 • کمپیوتر دارای حافظه است.
 • اگر در پروگرام داده شده و یا معلومات اولیه (Data ) غلطی و اشتباه نباشد کمپیوتر مسایل حسابی و منطقی را بدون غلطی و اشتباه حل مینماید.

تاریچه کمپیوتر

تاریخچه کمپیوتر اضافه تر از 3000 سال قبل از میلاد چینایی ها از چوت برای انجام دادن محاسبات کار میگرفتند

در سال 1642 پاسکال برای اولین بار یکنوع ماشین حساب میخانیکی را اختراع کرد.پاسکال(Blaise Pascal ) ماشینی را ساخت که عملیات جمع و تفریق را انجام میداد .این ماشین بنام Adding Machine یاد میشد  دارای چندین چرخ کنار هم بوده که چرخ اول نشان دهنده رقم یکها ، و چرخ های بعدی نشان دهنده رقم های ده، صد و غیره بوده .

نسل اول

 

 

قبل از سال 1964 عالمی بنامMauchly  و Eckert  از پوهنتون پنسلوانیا در امریکا موفق به اختراع اولین کمپیوتر Electronic Digital Computer  گردید.چارلیز بابیج (Charles Babbage ) استاد پوهنتون کامبریج بریتانیا در قرن نزده هم میلادی ماشینی را دیزاین نمود که آنرا اولین کمپیوتر نامیده میتوانیم.این ماشین بنام different Engineعملیات ابتدائی حساب و درطرز کار خود به شکل میکانیکی عمل میکرد. بعد از آن بابیج در فکر ایجاد ماشینی شده که بطور اتومات و توسط پروگرام کار کند بابیج این ماشین را بنام ماشین تحلیلی (Analytical Engine )یاد نمود. بابیج مفکوره ماشین تحلیلی را گذاشت اما ماشین تحلیلی بابیج با داشتن پنج صفت ذیل اساسات کمپیوتر های امروزی را پایه گذاری نمود:

 • داشتن وسایل ورودی معلومات اولیه (data ) به کمپیوتر
 • داشتن وسایل ذخیره
 • داشتن پراسسر یا حساب کننده
 • داشتن بخش کنترل
 • داشتن وسایل برای اظهار نتایج

نسل های کمپیوتر

کمپیوتر های الکترونیکی از تاریخ ظهور خود در سال (۱۹۴۶)  تا به امروز از مراحل مختلف گذشته و در اثر سعی و تلاش پیهم به شکل امروزی عصری و پیشرفته گردیده است. برخی از پیشرفت ها باعث تحول اساسی در صنعت کمپیوتر شده است. هر یک از این تحولات را یک نسل کمپیوتر می نامند از این رو کمپیوتر ها به شش نسل یا دوره ذیل تقسیم شده است.

کمپیوتر های نسل اول(۱۹۴۶-۱۹۵۸)

در کمپیوتر های نسل اول از تکنالوژی لامپ های خلا(Vacuum Tubes) استفاده شده بود.

صفات کمپیوترهای این نسل:

 • حجم لامپ های خلا تقریبآ مساوی به حجم گروپ های برق بود به همین سبب حجم کمپیوتراین دوره نیز زیاد بود.
 • سرعت أنها کم و به ملی (۱/۱۰۰۰ثانیه) اندازه می شد.
 • به انرژی زیاد ضرورت داشت و همچنین حرارت زیادی را تولید می کرد.
 • برای ساختن یک کمپیوتر دراین دوره به پول زیاد نیازبود از همین سبب قیمت کمپیوتر بلند بود و تنها در مقاصد نظامی ؛تحقیقاتی ؛علمی و تجارتی توسط حکومت و شرکت های بزرگ استفاده میگردید.
 • ظرفیت حافظه کمپیوتر در این نسل از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰کلمه بود.
 • در پروگرام سازی این کمپیوتر ها از لسان ماشین استفاده میگردید و از همن سبب پروگرام سازی آنها مشکل و منحصر به عدید محدودی از متخصصین پروگرام سازی بود.

نسل اول

کمپیوتر های نسل دوم(۱۹۵۹-۱۹۶۴)

در کمپیوتر های نسل دوم از تکنالوژ‌ی ترانزستر(TRANSISTOR یا Transfer Resistor)استفاده گردید بود که حجم انهای نسبت به کمپیوترهای نسل اول کم و سرعت انهای زیاد بود. ترانزستر ها وسایل کوچک الکترونیکی  اند که در آن ولتاژ یا جریان حرکت جریان دیگری را کنترول میکند.ترانزستر ها میتواند سگنال را بزرگ نموده یا دایره را باز و بسته نگا دارد یا بطور ساده تر ترانزستر ها سویچ ها ON و OFF اند که توسط برق کمپیوتر میگردد. ترانزستر؛که در سال ۱۹۴۸ ایجاد و در سال ۱۹۵۶ در کمپیوتر استفاده شد در بخش الکترونیک به شکل عمومی و در بخش کمپیوتر به شکل خصوصی یک تحول بزرگ را ببار آورد.ترانزسترها ضرورت به گرم آمدن نداشته انرژی کمتری مصرف می نمایندو در اجرای عملیات سریعتر ودقیقتر می باشند.

نسل دوم

کمپیوتر های نسل سوم(۱۹۶۵-۱۹۷۰)

در کمپیوتر های نسل سوم از تگنالوژی (Integrated Circuit)IC استفاده گدیده بود که به این سبب حجم کمپیوتر های این دوره کم؛سرعت آنها زیاد و به مایکرو ثانیه(1/1000,000) اندازه می شد.

IC چیست؟

مجموعه هزاران و حتی ملیون ها ترانزستر است که بالای یک پارچه (Chip) که از سلیکان (Silicon) قرار داشته و یگ وظیفه مشخص را انجام میدهد.

مزایای IC نظر به ترانزستر :

 1. قابلیت اطمینان(Reliability) کمپیوتر که به اساس IC ساخته شده باشد کمتر دچار غلطی می شود دلیل آن اینست که Chip های IC قبل از نصب آن به خوبی امتحان شده مینواند.
 2. اندازه(Size) حجم کمپیوتر های که از IC ساخته شده کوچکتر می باشد به دلیل اینکه هزاران و حتی ملیون ها ترانزستر میتواند بالای یک Chip قرار داده شود.
 3. سرعت (Speed)سرعت کار IC نسبت به ترانزستر بیشتر است.
 4. قیمت (Cost ) قبل از استفده IC حجم کمپیوتر ها بزرگ بوده و به مصرف زیاد ساخته می شدند؛از این سبب تنها توسط حکومت و شرکت های خصوصی استفاده و بعد از استفاده IC حجم کمپیوتر ها کمتر و قیمت ان نیز کم گردید.

درساختن IC باه دلایل ذیل از فلز سلیکان استفاده میکردد.

 1. سلیکان یک فلز نمیه هادی برق (Semiconductor) بوده که جریان برق به دقت در آن کنترول شده میتواند.
 2. قیمت ان کم است.
 3. به انرژی کم ضرورت دارد.
 4. در حفظ معلومات از دقت خوب برخوردار است.

نسل سوم

کمپیوتر های نسل چهارم(۱۹۷۱تا به امروز)

در ساختار این نسل هم چنان از IC استفاده مینمایند. فرق آنها همرای نسل سوم در این است که در یک پارچه کوچک از سلیکان به هزاران وحتی ملیون ها ترانزستر جابجا گردیده که این کار در خورد ساختن حجم کمپیوتر ها کمک کرده است.دیزاین و تولید مایکروپراسسر در سال ۱۹۷۱ توسط شرکت Intel (Integrated Electronics)  شروع نسل چهارم هارا نشانی نمود شرکت انتل با عرضه نمودن مایکروپراسسر ۴۰۰۴ نسل چهارم را بااین تکنالوژی آغاز نمود.

کمپیوترهای که در این دوره به بازار عرضه شد قیمت آنها نظر به کمپیوتر های قبلی خیلی کم و اشخاص هم میتوانستند خریداری و درکارهای روزمره از آنها استفاده نمایند. این نوع کمپیوترها را بنام کمپیوترهای شخصی (Personal Computer)  یا PC یاد می کند .

درسل ۱۹۷۷ شرکت apple مایکرو کامپیوتر کوچکتری را به بازار عرضه نمود به نام mac .شرکت IBM اولین PC خودرا درسال ۱۹۸۱ به بازار عرضه نمود مه دارای مایکرو پراسسر شماره ۸۰۸۸ بود.باایجادPC پروگرامهای کمپیوتر توسعه نمود و در بخش ها مختلف ؛ پروگرام های مختلف به میان آمد. این توسعه پروگرامها سبب گردید تا از کمپیوتر در همه جا در امور رسمی و شخصی استفادو گردد. در حقیقت PC یک تحولی بزرگ را در پرزه جات (HARDWARE) و  در پروگرامها(SOFTWARE) بوجود اورد.مایکرو کمپیوتر عبارت است از کمپیوتر هایکه برای اجرای عملیات از مایکرو پراسسر استفاده می کند.

نسل چهارم

کمپیوتر های نسل پنجم:

از اوایل دهه ۱۹۸۰ تلاش ها براین بود که کمپیوتری ساخته شود که کارآنها متکی به پروگرام داده شده نه بلکه متکی به ذکاوت مصنوع(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)باشد. یابه عبارت واضیحتر کمپیوترهای دیزاین گردد که در مسایل خود شان تصمیم بگیرند(بدون پروگرام و کنترول ما) مانند روبوت(Robot) نمونه بسیار ابتدای اینوع کمپیوتر ها مییباشد. و در صورت ظهور چنین کمپیوترها نسل پنجم یا دور پنجم شروع خواهد شد.

 

 

و در اخیر قابل ذکر است که علم و تکنالوژی کامپیوتر روز به روز در حال پیشرفت است و هر روز باید بروز (Update) شود و امید وارم که در این مقاله توانسته باشم تمام معلومات جامع و کلی را در باره تاریخ و نسل های کمپیوتر برای شما نوشته کرده باشم.

منتظیر پیشنهادات و اتقادات تان هستم.

حسین رویش

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.