با دانشگاه پولی تخنیک کابل آشنا شوید

با دانشگاه پولی تخنیک کابل آشنا شوید

دانشگاه پولی تخنیک کابل در 21  میزان سال 1342 شمسی  مطابق به 13 اکتوبر سال 1963 میلادی در ساحه  72 هکتار 360 جریب زمین در مربوطات ناحیه پنجم شاروالی  شهر کابل با اشتراک هیات دولتی داخلی وخارجی تهداب گذاری شد، که شامل تعمیرات تدریسی، لابراتوارها، کتابخانه، لیلیه محصلان، تعمیرات رهایشی استادان، طعام خانه با گنجایش  1000  نفر در یک وقت، مسجد شریف با گنجایش حدود 500 نماز گذار در یک وقت، مجتمع ( Complex) سپورتی، تالار کنفرانس ها با گنجایش بیشتر از 1000 تن، ورکشاپ ها، پولیگون ها وساحات تفریحی میباشد.مواد ساختمانی و تجهیزات این پوهنتون از جانب مردم شوروی سابق به مردم افغانستان طور تحفه اهدا گردیده ودر اعمار آن کارگران وانجنیران افغانی وشوروی وقت شرکت داشته اند.دانشگاه پولی تخنیک کابل در کنار تمام دانشگاه های موجود در افغانستان نام دانشگاه پولی تخنیک کابل یا K.P.U )Kabul Polytechnic University) نامی آشنا و شناخته شده است و به جرات می توان گفت که دومین دانشگاه بزرگ دولتی در افغانستان است. این دانشگاه در زمینه آموزش رشته های فنی و انجینیری فعالیت میکند

بعد از تکمیل بلاک های تدریسی ولابراتوارها در سال 1346 خورشیدی این موسسه به پذیرش اولین دوره محصلین نایل آمده ودر سال1351 خورشیدی برای بار نخست فارغین خود را به سویه تحصیلی لسانس تقدیم جامعه کرده است. تا سال 1381 این دانشگاه بنام انستیتوت پولیتخنیک کابل مسمی بود که بعد از آن به دانشگاه پولیتخنیک کابل تغییر نام داده شد. تا سالهای 1359 خورشیدی فارغین این موسسه سویه تحصیلی لسانس را کسب مینمودند، بعد از آن تا سال 1371 فارغین آن درجه تحصیل ماستر علوم انجنیری را داشت. درهمین دوره کادرهای ملی به سویه های عالی علمی و پیداگوژی تا سطح دکتورا  (PHD  ) نیز در این پوهنتون تربیه میشد و در کل بیشتر از 20 تن از دوکتورای خویش دفاع نموده اند.

دانشگاه پولی تخنیک کابل ازنخستین سالهای تاسیس آن بمثابه بزرگترین نهاد تربیه کادرهای مسلکی درافغانستان به فعالیت آغازنمود، کارکردهای فارغ های آن  درهمه رشته های انجنیری محسوس وچشمگیری است پوهنتون پولیتخنیک کابل همواره کوشیده تا بستر مناسب، فضا و جو مساعد را برای رشد، توسعه ومعاصرسازی کمی و کیفی آن مهیا سازد.

پوهنتون پولی‌تخنیک فعلا تحت ریاست “پوهندوی محمد سعید کاکر” قرار دارد.

دانشگاه پولی تخنیک کابل

دانشگاه پولی تخنیک کابل در حال حاضر دارای 8 دانشکده و 40 دیپارتمنت مختلف می باشد که ذیلا به هر یک میپردازیم.

1-دانشکده ساختمانی(Faculty of Construction)

 • دیپارتمنت ساختمان صنعتی و مدنی(Construction of Industrial and Civil Building)
 • دیپارتمنت مهندسی (Architecture)
 • دیپارتمنت اداره و ساختمان
 • دیپارتمنت شهرسازی
 • دیپارتمنت رسم تخنیک و هندسه ترسیمی
 • دیپارتمنت ثقافت

2-دانشکده الکترومخانیک(faculty of Electro Mechanic)

 • دیپارتمنت انجینیری اتومخانیک
 • دیپارتمنت تامین برق
 • دیپارتمنت فزیک
 • دیپارتمنت ریاضیات عالی
 • دیپارتمنت زبان های خارجی
 • دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی

3-دانشکده جیولوجی و معدن(Faculty of Geology & Mining)

 • دیپارتمنت انجینیری جیودیزی(Engineering Geodesy)
 • دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن
 • دیپارتمنت انجنیری روباز معادن
 • دیپارتمنت هایدور جیولوجی و انجنیری جیولوجی
 • دیپارتمنت تربیت بدنی
 • دیپارتمنت جیولوجی تفحض معادن مواد مفید جامد
 • دیپارتمنت انجنیری استخراج زیر زمینی معادن و مواد مفید
 • دیپارتمنت اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز(Oil and Gas)

4-دانشکده تکنالوجی کیمیاوی(Faculty of Chemical Technology)

 • دیپارتمنت تکنالوجی مواد عضوی
 • دیپارتمنت تکنالوجی مواد غیر عضوی
 • دیپارتمنت تکنالوجی مواد عضوی
 • دیپارتمنت تکنالوجی پروسس فلزات
 • دیپارتمنت انجنیری کیمیاوی
 • دیپارتمنت تکنالوجی کیمیاوی

5-دانشکده انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک

 • دیپارتمنت انجنیری کمپیوتر(Computer Engineering)
 • دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی(Computer Information System)
 • دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی(Information System)

6-دانشکده انجنیری متبع آب و محیط زیست

 • آبرسانی و انجنیری محیط زیست
 • هایدرولیک و ساختمان های هایدرو تخنیک
 • آب یاری و انجنیری
 • هایدرولیک و هایدرولوژی
 • اقتصاد رشتوی و تاریخ

7-دانشکده ساختمان های ترانسپورتی

 • انجنیری راه آهن
 • انجنیری ساختمان های ترانسپورتی

8-دانشکده جیوماتیک و کدستر

 • انجنیری جیودیزی
 • سیستم های اطلاعات جغرافیا
 • جیودیزی
 • کدستر

مقام ریاست

 

آدرس:

پوهنتون پولی تخنیک کابل،ناحیه پنجم، کارته مامورین،کابل افغانستان

برای معلومات بیشتر به سایت پوهنتون پولی‌تخنیک مراجعه کنید

مرتضی فرحتیار

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.