آموزش HTML 3: معرفی تگ‌های HTML

آموزش  HTML 3: معرفی تگ‌های HTML

معرفی تگ‌های HTML:

در قسمت ۲ این سلسله راجع به تگ‌های HTML (سلسله آموزش کامل HTML به زبان فارسی قسمت دوم: معرفی تگ‌های HTML)  به ادامه آن بازهم در باره تگ‌های HTML  ادامه میدهیم.

توضیح دادن (Comment) در  HTML می تواند خوانای و توانای فهمیدن کد ما را بالا می برد . توضیحات در HTML  توسط مرورگرها روی صفحه نشان داده نه می شود .این فقط برای ما سهولت ایجاد می کند. مثلآ یک کد مغلق است و نیاز به تشریح دارد ما می تواینم از این تک استفاده کینم. بدون اینکه روی صفحه نشان داده شود.

طریقه نوشتن توضیحات در HTML :

نکته: علامت ندایه فقط بعد از گیومه است نه قبل از گیومیه.

چطور می توان منبع صفحه خودرابدانید که کدام کدها استفاده شده است:

برای انکار بالای صفحه مروگر خود راست کلیک کنید و گزینه (“View Source Code”) را در مرورگرهای (IE) و در مرورگرهای (Firefox)گزینه (“View Page Source”) و مانند این در مرورگرهای دیگر را انتخاب نمایید که یک صفحه که شامل کدهای صفحه شما است باز می شود.

تگ‌های HTML

نکته های کلیدی خروجی در: HTML

شما نه می توانید مصمین باشید که صفحه  HTML چیطورنمایش میدهد. صفحه بزرگ یا کوچک زیرا این مطابق صفحه وسیله شما  تغیر می کند.

تو سط اضافه کردن فاصله و خط های اففی در کدهای خود شما خروجی صفحه HTML را تغیر داده نمی توانید زیرا مرورگر شما به طوری اتومات فاصله و خط های اضافی را پاک می کند و جندین لاین ها و فاصله های به عنوان یک فاصله و یک خطه حساب می شود.

نمونه(formatting) متن در HTML:

در HTML تک<b> و تک <i> برای bold وItalic   استفاده می شود.

در خروجی شما کدام تغیر نه می آید.

تگ‌های HTML

نمونه(formatting) متن در HTML:

  1. تگ <b>متن را (bold ) می کند.
  2. تگ <strong> متن را رجسته می کند.
  3. تگ <big>  متن را بزرگ می کند.
  4. تگ <em> متن را به شکل تاکید وار نوشته می کند.
  5. تگ<i> متن را به شکل (italic) یا مایل نوشته می کند.
  6. تگ<Small> متن را کوچک می کند.
  7. تگ<sup>  عدد را به توان مییرد و تگ <sub> عدد را پاین می برد

خروجی این کد.

تگ‌های HTML

برای آموزش‌های بعدی با ما همراه باشید!
حسین رویش

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.