آموزش ۴ HTML: معرفی تگ‌های HTML

آموزش ۴ HTML: معرفی تگ‌های HTML

به ادامه بخش قبلی که در (قسمت -۳- HTML-معرفی تگ‎ها) معرفی تگ‌های html بود در این بخش را نیز هم چنان با معرفی تگ‌های html ادامه میدهیم.

تک (Address) این تگ برای نوشتن کردن آدرس استفاده می شود.

تگ(Abbreviation) این تگ برای نشان دادن مخففات  به کار می رود هرگاه شما موس خودرا بالای لغت ببرید مخفف لغت را نشان میدهد.

تگ(acronym) یا ( سرنام یا مخفف ) همچنان برای نشان دادن مخففات استفاده می شود.

 

 

تگ(bdo) همچنان برای برعکس کردن متن استفاده می شود.

 

این تگ <blockquote>برای نقل قول سخن استفاده می شود. زمانیکه شما خواستید در متن خود از نقل قول استفاده کردید.

تگ‎های html

تگ (del)یگ خط روی کلمه استفاده می شود یعنی که خذف شده است.

تک(ins)این تگ برای اندرلاین کردن کلمه استفاده می شود.

تگ‎های html

مجموع تگ‌های HTML قسمت چهارم:

مجموع تگهای قسمت چهارم.

مجموع تگ‎های html

تگ (font) این تگ که در داخل خود شامل چندین تگ‌های فرع دیگر است مانند (اندازه متن؛رنگ متن؛شکل متن …)

تگ‎های html

تگ(‌style) در اصل باید در کتاب بعدی که به نام css است بخوانیم بازهم در html شما هم می توانید از این تگ استفاده کنید.

تگ‌های HTML

اتصالها (links) تقریبأ در تمام صفحات است و این اتصال برای ما اجازه میدهد که از یک صفحه به صفحه دیکر برویم و همینطور برای سهولت های زیادی را فراهم می کند.

تگ‌های html

ساختن لینک با استفاده از تصاویر

برای اینکه از یک عکس به عنوان یک لینک استفاده کنید با ید از دو نکته که قبلاً آموختیم استفاده کنیم. .1چگونه یک لینک بسازیم. .2چگونه یک عکس را به صفحه اضافه کنیم.
·برای اینکه بخواھیم به یک صفحه لینکی را ایجاد کنیم باید از این تگ استفاده کنیم:

·اگر بخواھیم یک عکس را به صفحه اضافه کنیم باید از این تگ استفاده کنیم:

حال اگر بخواھیم از یک عکس به عنوان یک لینک استفاده کنیم باید تگ عکس را به جای متن لینک استفاده کنیم. یعنی به صورت زیر:

تنھا نکته ای کھ در اینجا باید به آن دقت کنید این است که نباید تگ لینک را قبل از ورود تصویر ببندید. یعنی تگ عکس باید بین تگ ابتدایی و انتھایی لینک قرار بگیرد تا به عنوان یک لینک عمل کند. به این مثال توجه کنید: می خواھیم از عکسی با نام learn_html.gifبه عنوان لینک به آموزش HTMLاضافه کنیم . باین صورت عمل می کنیم:

 

به امید که برای شما مفید بوده باشد.

با ما باشید.

حسین رویش

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.