اجزای سازننده دیتابس(Database) چیست؟

اجزای سازننده دیتابس(Database) چیست؟

اجزای سازننده یک دیتابس عبارت از جدولها، رکوردها یا همان سطرها و ستونها هستند.

جدول چیست؟

در دیتابس رابطه یی، یک جدول عبارت مجموعه ای از عناصر داده های سازمان یافته به شکل سطرها و ستونها میباشد.

 

رکورد چیست؟

وارد کردن یک ورودی در یک جدول به نام سطر یا رکورد یاد میشود.یک رکورد بیان کننده ست از دیتاها یا معلومات به هم مرتبط است.در مثال بالا جدول مریضان دارای شش سطر میباشد.که عبارت از(Patient id,Name,D.O.B,Gender,Phone,Doctor id).

ستون چیست؟

در یک جدول رابطه یی ستون عبارت از ست قیمت های مشخص است. مشخصه های یک هویت یا (Entity) نمایش دهنده یک ستون میتوانند باشند به عنوان مثال نام در جدول بالایی ستون است مه بیان کننده نامهای مریضان است.یا به مثال پایین توجه کنید.

مشخصه های یک جدول رابطه یی:

 1. یک جدول میتواند دارای دیتا تکراری داشته باشد.در حالی که یک جدول رابطه یی نمیتواند دیتا تکراری را قبول کند.
 2. جدول به صورت یک ساختار دو بعدی متشکل از سطر و ستون میباشدږ
 3. در هر جدول سطر بیان کننده یک هویت(Entity) در میان از ستی از Entity است.
 4. هر ستون بیانگر مشخصه های یک هویت است.که هر کدام آن دارای نامهای متمایز هستند.

پروسه دیزان دیتابس(Database design process):

پروسه دیزان دیتابس نیازمند :

 1. تجزیه و تحلیل موارد نیاز دیتابس.
 2. طرح مفهومی دیتابس.
 3. طرح منطقی، فزیکی، امنیت و غیره …. دیتابس.

تجزیه و تحلیل موارد نیاز:

 1. چی چیزی قرار است در دیتابس ذخیره شود
 2. این دیتا ذخیره شده چطور مورد استفاده قرار بیگیرد.
 3. چطور دیتاها مورد دسترسی و اجراء قرار گیرند.

طرح مفهومی دیتابس:

 1. توصیف و بیان سطح بالایی از دیتابس.
 2. گرفتن خواسته های مشتری از این دیتابس به صورت ساده و تحلیل آن به شکل منطقی.

طرح دسترسی و اجراء دیتابس:

 1. طرح دیتابس به شکل منطقی.
 2. طرح دیتابس به شکل فزیکی.
 3. و دیزاین امنیت دیتا در دیتابس.

ادامه دارد…

 

ستاره حیدری

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.